Donateurs zijn belangrijk voor Landschap Overijssel. Want hoe meer mensen betrokken zijn bij ons prachtige Overijsselse landschap, hoe beter wij het kunnen beschermen. En hoe sterker onze organisatie, hoe meer stem wij aan het landschap kunnen geven.

54 eigen natuurterreinen

Wij behouden en beschermen 54 natuurterreinen met een gezamenlijke grootte van ruim 5780 hectare. Onder andere het Dal van de Mosbeek, Het Reestdal, Hof Espelo en de Lemelerberg, waar we met onze schaapskudde de bijzondere heide beschermen. Met het beschermen van deze natuur, beschermen wij ook tal van bijzondere en kwetsbare planten en dieren.

Genieten van de natuur

Mensen moeten kunnen genieten van de natuur. Wij proberen hier zoveel mogelijk aan bij te dragen. In onze speelnatuur, maar ook met allerlei wandel-, ruiter- en fietsroutes en door het organiseren van leuke excursies. In onze drie bezoekerscentra heten we iedereen welkom voor een kopje koffie na een lekkere wandeling.

Samen met bewoners

Samen met heel veel bewoners proberen wij op kleine schaal het landschap te beschermen. Met ruim 6.000 grondeigenaren onderhouden wij poelen, houtwallen en historische grafheuvels en richten we erven zo natuurlijk mogelijk in. Bewoners die zelf groene ideeën hebben, bijvoorbeeld het maken van een bloemenveld, ondersteunen we.

Mag ik u ook als
donateur verwelkomen?

Samen met vijftig bevlogen en resultaatgerichte medewerkers, zetten wij ons al ruim 80 jaar in voor het Overijsselse landschap met haar waardevolle natuur. Wij doen dit met oog voor mens, plant en dier. In onze eigen 54 natuurterreinen, maar ook bij en met agrariërs en andere bewoners. Met zijn allen werken we niet alleen aan een mooie omgeving om in te wonen, werken en van te genieten, maar we beschermen zo ook prachtige en kwetsbare planten en dieren. Planten en dieren die onze bescherming nodig hebben. Met de steun van 10.000 donateurs kunnen wij dit belangrijke werk voortzetten. Mag ik u ook als donateur verwelkomen?

Jacob van Olst directeur Landschap Overijssel
Help mee! Met een bijdrage van 20 euro per jaar kunnen wij dit belangrijke werk blijven doen! Word donateur